javlist

Activitats de centre

26/11/2015 at 19:05

webadmin

L’institut Montsià, d’acord amb el Projecte educatiu de centre, programa i planifica al llarg de cada curs acadèmic, una sèrie d’activitats extraescolars, amb l’objectiu de millorar i completar el desenvolupament personal, integral i acadèmic de l’alumnat del centre, per tal de contribuir amb el nostre treball a una societat on les persones convisquin en harmonia amb el medi ambient, la diversitat cultural i aquells mínims ètics necessaris per propiciar i assolir les condicions que tinguin en compte el respecte a la dignitat humana.

Aquestes activitats, tallers, xerrades … es realitzen amb col∙laboració d’altres institucions i entitats locals i comarcals i amb la participació desinteressada d’alguns empresaris del nostre territori.

Curs 2015-2016