javlist

CALENDARI

22/10/2013 at 09:12

webadmin

RECONEIXEMENT CURS 2016-2017 (abril-maig 2017)

Sol·licitud del servei
 • Del 3 al 21 d’abril de 2017:
  • A la secretaria del centre de forma presencial.
  • De forma telemàtica en la web del centre:
   • Descarregant el fitxer de sol·licitud.
   • Ompli el fitxer i envia-lo junt amb el DNI i la vida laboral (escanejat) al correu: milagrosfrade@iesmontsia.org
Publicació de llistes provisionals d’admesos
 • El 24 d’octubre de 2017, en la web de cada centre.
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses
  • El dies 25, 26, i 27 d’abril de 2017, en la web de cada centre.
Publicació de llistes definitives d’admesos
  • Dia 28 d’abril de 2017, en la web de cada centre.
Inscripció (presentació de documentació i pagament preu públic)
 • Del 24 al 30 de maig de 2017.
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocopia del DNI, NIF o Passaport acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Reguard del pagament del preu establert.
  • Còpia de l’informe de l’assessorament.