javlist

Calendari

08/07/2013 at 13:28

webadmin

ASSESSORAMENT CURS 2016-2017 (febrer-març de 2017)

Sol·licitud del servei
 • Del 1 al 15 de febrer de 2017:
  • A la secretaria del centre de forma presencial.
  • De forma telemàtica en la web del centre:
   • Descarregant el fitxer de sol·licitud.
   • Ompli el fitxer i envia-lo junt amb el DNI i la vida laboral (escanejat) al correu: milagrosfrade@iesmontsia.org
Publicació de llistes provisionals d’admesos i places de reserva
 • El 17 de febrer de 2017 a la web de cada centre.
Reclamacions a la llista provisional de persones admeses
 • Dies 17, 20 i 21 de febrer de 2017.
Publicació de llistes definitives d’admesos i places de reserva
 • El 22 de febrer de 2017 a la web de cada centre.
Inscripció (presentació de documentació i pagament preu públic)
 • Del 17 de febrer al 7 de març de 2017.
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIF o Passaport acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard del pagament del preu establert.
Calendari i convocatòria de reunió a les persones interessades
 • El 24 de març de 2017 a les 20:00 hores al centre.