javlist

RSC

17/11/2015 at 13:52

webadmin

Responsabilitat social corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent.

La Gestió Ètica i Socialment Responsable constitueix una resposta de les organitzacions als reptes de transparència, integritat i sostenibilitat, entesa aquesta última, en el seu triple vessant: econòmic, ambiental i social. Les noves tendències mundials i el ràpid canvi de les expectatives ciutadanes estan contribuint que les organitzacions més eficients incorporin en les seves pràctiques mecanismes que permetin conèixer les motivacions dels seus grups d’interès (clients, proveïdors, persones que integren l’organització, inversors, etc.) i puguin anticipar-s’hi.

La Gestió Ètica i Socialment Responsable és voluntària. No obstant això, requereix un compromís que demostri almenys tres elements essencials.

  1. En primer lloc, la seva integració en l’estratègia i els processos de l’organització.
  2. En segon lloc, l’impuls del diàleg i el coneixement de les expectatives dels grups d’interès.
  3. Finalment, el foment de la transparència i la comunicació.

 

Implantar aquest Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable suposa per a la Direcció de l’organització confiança en si mateixa i en la seva entitat pel que fa a l’honradesa, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa. (www.sge21.foretica.org)

EXPERIÈNCIES